Lano zoekt nog stagiairs

Door innovatie, R&D en duurzaamheid kunnen Belgische textielproducenten de concurrentie aan met fabrikanten uit andere textielproducerende landen. De kwaliteit en het vernieuwende karakter van onze Belgische producten is onovertroffen.

Lano, producent van kamerbreed tapijt en kunstgras, bekleedt een unieke positie in de sector. Om die kwaliteit zo hoog te houden, doen ze een beroep op hooggeschoold personeel. En om dat op peil te houden, biedt het bedrijf graag stageplaatsen aan technisch geschoold personeel aan. Verder wordt ook de instroom van de studenten uit een STEM-opleiding aangemoedigd. Duaal leren -lessen en praktijk combineren- is een mooie oplossing. Door te focussen op kwaliteit, is Lano erin geslaagd om de laatste jaren -ondanks de crisissen- stevig te groeien. Nieuw technisch personeel is dan ook steeds welkom.

www.lano.com