Vroeger en nu

Onze Belgische textielindustrie is gekend voor zijn innovaties. Maar het blijft interessant om ook terug te gaan naar de beginjaren. En dan vinden we in het Industriemuseum in Gent de Twijnmolen en de Mule Jenny. Twijnen is het in elkaar draaien van draden om ze steviger te maken, Mule Jenny is een spinmachine.

Deze twee topstukken van het museum zijn nu door het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium grondig onderzocht. Daaruit blijkt dat de Twijnmolen stamt uit het einde van de 18de eeuw en de oudste nog bewaarde molen in zijn soort is. Na een studie van alle onderdelen en tandwielen hebben onderzoekers ook voor het eerst een handleiding kunnen samenstellen, want historische beelden van de Twijnmolen in werking zijn er niet.

Ook de Mule Jenny blijkt het oudste nog bewaarde exemplaar in zijn soort te zijn. Wellicht gaat het echter niet om de legendarische Mule Jenny die in 1798 door Gents ondernemer en industrieel spion Lieven Bauwens onderdeel per onderdeel van Engeland naar het vasteland werd gesmokkeld. Wel is het exemplaar mogelijk de allereerste machine die in Gent door Bauwens werd ineengezet, wellicht rond 1810, en zo de Gentse katoenindustrie in gang zette. Tweehonderd jaar geleden hebben beide machines een high performance industrie in gang gezet, waarop we nog steeds zeer fier kunnen zijn.

www.industriemuseum.be