Concordia

Windturbines krijgen nieuwe jurk

Textiel kan een oplossing bieden bij de overschakeling van fossiele brandstoffen naar een meer ecologische oplossing. Dat is geen fabeltje, maar een werkelijkheid sinds Concordia Textiles textiel ontworpen heeft dat geschikt is om de schroeven van windturbines mee te overtrekken.

De hoeveelheid elektriciteit die windturbines produceren stijgt naargelang hun wieken groter zijn. Maar grote wieken zijn zwaarder, wat dan weer een nadeel zou kunnen zijn. Concordia Textiles heeft een oplossing uitgewerkt. Het materiaal dat zij ontwikkelden om die schroeven te bekleden is licht en sterk. Dit elastische materiaal kan de structuur van het rotorblad moeiteloos omvatten zonder te scheuren. En omdat het zo licht is, kan het grotere rotorbladen omvatten. En hebben wij meer zuivere elektriciteit!

www.concordiatextiles.com