Bachelor en master in de beeldende kunsten – Textielontwerp

KASK – SCHOOL OF ARTS GHENT – HoGent

Recente ontwikkelingen, zowel op vlak van technologie als materie, verbreden en vernieuwen het werkveld van de textielontwerper voortdurend. Tegelijk confronteert de huidige maatschappelijke context de ontwerper met specifieke sociale en ecologische uitdagingen. De afstudeerrichting textielontwerp is dan ook in constante evolutie en omvat vandaag veel meer dan basistechnieken zoals weven, breien en printontwerp. Traditionele methodes worden in een actuele context geplaatst en vertaald naar een hedendaagse praktijk. Een conceptuele benadering resulteert in het samenvoegen en herinterpreteren van textieltechnieken. De mogelijkheden en beperkingen van de technologie worden in de praktijk onderzocht en aandacht voor duurzaamheid stuurt in steeds grotere mate de ontwerpkeuzes.

Tijdens de opleiding maak je zowel kennis met eeuwenoude ambachten als met hedendaagse industriële en digitale processen. Talrijke en gevarieerde initiaties vormen de aanzet voor je artistieke parcours waarin je al gauw veel eigen keuzes maakt en autonoom leert werken. Experiment, zowel speels als analytisch, staat centraal in de uitbouw van je eigen beeldtaal en methodiek als ontwerper. Materiaalkennis en technieken als weven, breien, borduren en druktechnieken zijn belangrijk voor een textielontwerper en krijgen in de opleiding veel gewicht. Diepgaande kennis van materialen en technologieën stelt je in staat om functionele eigenschappen te koppelen aan beeldende kwaliteiten. Het spanningsveld tussen deze aspecten is een voedingsbodem voor innovatie. Deze kennis wordt echter steeds geïntegreerd in het artistieke proces. Een onderzoekende en kritische houding is een voorwaarde om te slagen, niet alleen binnen de opleiding maar ook daarna als professioneel ontwerper. Tijdens de opleiding wordt het ontwikkelen van een kritische en eigen blik continu gestimuleerd doorheen verschillende opdrachten en projecten.

Waar het onderzoek van de studenten textielontwerp raakt aan andere disciplines binnen KASK & Conservatorium ontstaan vaak boeiende artistieke symbioses. Zo vormen projecten met de studenten mode, interieurvormgeving of autonome vormgeving een aantrekkelijk onderzoeksdomein met uiteenlopende mogelijkheden en toepassingen. Projecten in samenwerking met kunstenaars, ontwerpers en bedrijven zijn een onderdeel van het curriculum en maken een relevante verbinding met het professionele werkveld. De terugkerende samenwerking met de opleiding bachelor textieltechnologie binnen de HOGENT, fungeert als laboratorium voor innovatieve projecten en is een uitdagende plek om het werk in een industriële setting uit te testen.

De kenmerkende veelzijdigheid van de discipline geeft de textielontwerper een grote bewegingsvrijheid en autonomie. Die rijkdom maakt van textielontwerp een boeiend vakgebied waarin je reeds als student eigen klemtonen kan leggen. De voortdurende evolutie en actualisering van de discipline wordt ook weerspiegeld in verschillende onderzoeksprojecten binnen de vakgroep Design & Vormgeving. De docenten textielontwerp zijn bovendien allen actieve professionele ontwerpers die vanuit verschillende domeinen specifieke expertise aanbrengen. Ook internationale stages, beurs- en bedrijfsbezoeken, gastcolleges en wedstrijden brengen de professionele wereld dicht bij de studenten en ondersteunen de vorming van verbeeldingsvolle en vernieuwende ontwerpers.