Bacheloropleiding in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde

UGent
MaTCh

Wil je je specialiseren in de textielwereld op universitair niveau, dan begin je bij deze bacheloropleiding, waarmee je al beperkt in contact zal komen met textiel.

De opleiding start met een fundamentele vorming in wiskunde, natuurkunde, materiaalkunde en scheikunde via een aantal basisvakken. Die polyvalente basisvorming wordt daarna geïncorporeerd in de algemene ingenieursvakken, die op hun beurt het scharnier vormen met de daaropvolgende technisch-wetenschappelijke vorming in het specifieke vakdomein.

Daarnaast komt de maatschappelijke vorming aan bod en wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen en verwerven van creatieve vaardigheden en technische communicatievaardigheden.

Meer info

Universiteit Gent

Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde

Centre for Textile Science and Engineering
Technologiepark 70 A
9052 Gent (Zwijnaarde)
09 264 57 35
textiles@ugent.be
textiles.ugent.be