Master of Science in Sustainable Materials Engineering

UGent
MaTCh

In deze opleiding zal je alles te weten komen over de eigenschappen van materialen zoals metalen, keramische materialen en polymeren, hoe ze gemaakt, verwerkt, maar ook gerecycleerd kunnen worden, en, hoe ingenieursapplicaties sterk afhangen van materiaalkeuzes en -kennis. Twee afstudeerrichtingen worden aangeboden in de Master of Science in Sustainable Materials Engineering: Major Toegepaste metaalwetenschappen en Major Polymeren en vezelstructuren

In de majorrichting “polymeren en vezelstructuren” ligt de klemtoon op materialen die bestaan uit polymeren en structuren die opgebouwd zijn uit vezels waaronder textiel.

Polymeren zijn de belangrijkste grondstof waaruit vezels gemaakt zijn, maar ook keramische en minerale materialen komen aan bod. Het programma omvat de polymeerverwerking vertrekkende van pellets tot het finale eindproduct.

Nadruk wordt gelegd op het gedrag van de materialen tijdens verwerking en de resulterende eigenschappen van de verworven structuur.

De major omvat dus zowel leerlijnen omtrent polymeermaterialen als textielmaterialen als ook afgeleide materialen zoals bijvoorbeeld composieten. De klemtoon voor de leerlijn rond textielmaterialen ligt hierbij op de principes van de technologie, het gedrag van de vezels en garens bij de verwerking en de eigenschappen van de structuren.

Door textielmaterialen een fysische of chemische nabehandeling te geven, kunnen extra eigenschappen (toegevoegde waarde) verleend worden. Verder komen de theorie van kleur, kleurvorming en kleurperceptie aan bod, naast de verschillende kleurstoftypes evenals de manier van aanwenden. Als dusdanig wordt inzicht verschaft in de textielmaterialen en -processen waarbij ook specifiek aandacht uitgaat naar het ontwikkelen van producten met gewenste functionaliteiten (vlamvertragend, kreukwerend, antibacterieel, vuilafstotend, …). Hierbij komen ook nanotechnologie en biotechnologische materialen en processen naar voren.

Veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van kunstgras voor sport- en andere recreatiedoeleinden. Een specifiek type van functionele materialen zijn de intelligente (interactieve) textielmaterialen. Ten slotte komen ook methodes aan bod om de kwaliteit van producten en processen op te volgen.

Meer info

Universiteit Gent

Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde

Centre for Textile Science and Engineering
Technologiepark 70 A
9052 Gent (Zwijnaarde)
09 264 57 35
textiles@ugent.be
textiles.ugent.be