European Master Programme in Textile Engineering (E-Team)

UGent

De opleiding Master of Science in Textile Engineering is een tweejarige opleiding in het domein van de textieltechnologie.  Het is één van de oudste internationale opleidingen van de Universiteit Gent. De opleiding is een gezamenlijk initiatief van AUTEX, de wereldwijde associatie van textieluniversiteiten. Deze Engelstalige masteropleiding wordt ook E-TEAM genoemd : European Textile Engineering Advanced Master. E-TEAM is nog steeds uniek en biedt studenten een intensieve mobiliteit en kwaliteitsvol multidisciplinair onderwijs aan in het domein van textieltechnologie. Vanaf volgende editie wordt het wereldwijde karakter structureel verankerd door sterkere betrokkenheid van partners van buiten Europa en wordt een programmahervorming ingevoerd om dit potentieel sterker te benutten.

De drie hoofddoelstellingen van de opleiding zijn verwerven van kennis en fundamentele inzichten over textielmaterialen, processen en applicaties, persoonlijke ontwikkeling en internationale netwerking.

E-TEAM heeft als eerste doel : de nodige academische kennis verwerven in het domein van de textieltechnologie en deze kennis leren toepassen om innovatieve geavanceerde textielproducten en -processen te ontwerpen en ontwikkelen.

De eerste drie semesters volgen de studenten les, telkens rond een ander thema, namelijk textielmaterialen (semester 1), productieprocessen (semester 2) en technische toepassingen (semester 3). Het vierde semester werken studenten aan hun masterproef, op een onderwerp en locatie naar keuze.

Het onderwijs wordt verzorgd door de meest vermaarde docenten van over de hele wereld. Zij geven hun vak als intensieve cursus gedurende één week op de locatie waar de studenten zijn of begeleiden een student bij de masterproef in hun lab. Leerlijnen lopen over vakken en semesters heen en zorgen voor een verdieping van specifieke thema’s, zoals computationele methodes en duurzaamheid. Er is een aanzienlijke inbreng vanuit de industrie en twee van de lesgevers hebben zelfs een eigen bedrijf.

Bij de persoonlijke ontwikkeling speelt de doorgedreven mobiliteit een grote rol : studenten brengen twee tot vier semesters door in het buitenland, maken deel uit van een multiculturele groep en krijgen les van internationale lesgevers, ieder met een eigen communicatiestijl en leermethode, in een wisselende omgeving en cultuur. Studenten worden flexibel, communicatief, ondernemend en oplossingsgericht. Daarnaast worden competenties, vaardigheden en attitudes actief ontwikkeld door leerlijnen rond wetenschappelijk, kritisch en ontwerpend denken.

De vele formele en informele contacten met lokale en internationale studenten, lesgevers, onderzoekers en bedrijven zorgen er voor dat studenten op het moment dat ze afstuderen reeds kunnen bouwen op een internationaal en divers netwerk.

E-TEAM alumni kiezen vooral voor een job in de textiel of materiaalindustrie, de toeleveringssector (textielmachinebouw, chemie) of sectoren waar textielproducten toegepast worden (transport, meubelsector, medische sector, constructie, bescherming, enz.).  Verder staan ook alle jobs open voor typische ingenieursprofielen : consultancy, overheid, onderwijs en onderzoek, …

Ongeveer 1 op 6 E-TEAM alumni behaalt een doctoraat.

Wat vooral opvalt, is het grote aandeel van internationale carrières : bijna de helft van de afgestudeerden kiest voor een job in het buitenland.

Vanaf de editie 2020-2022 (met start in academiejaar 2020-2021) zal het eerste semester altijd aan UGent georganiseerd worden, het tweede semester zal roteren tussen University of West Attica (Griekenland, editie 2020-2022), Universitat Politècnica de València (Spanje, editie 2021-2023) en Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs Sud Alsace (Frankrijk, editie 2022-2024) terwijl de studenten voor het derde semester kunnen kiezen tussen University of Borås (Zweden) en Kyoto Institute of Technology (Japan). Het vierde semester blijft gereserveerd voor een masterproef op een locatie naar keuze.

Meer info

Universiteit Gent

Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde

Centre for Textile Science and Engineering
Technologiepark 70 A
9052 Gent (Zwijnaarde)
09 264 57 35
textiles@ugent.be
textiles.ugent.be